Díky UPgates API můžete pracovat s daty v systému (vkládání, aktualizace, čtení, mazání) v reálném čase a propojit např. váš účetní, ERP, nebo jiný systém s UPgates. API splňuje principy RESTu.

API v2 Produkty

Dokumentace k API produktů, seznam a aktualizace produktů.

API v2 Objednávky

Dokumentace k API objednávek, vytvoření, aktualizace, smazání, seznam objednávek, získání seznamu stavů objednávek a HTML objednávka.

API v2 Faktury

Dokumentace k API faktur, seznam faktur, PDF faktura.