Díky UPgates API můžete pracovat s daty v systému (vkládání, aktualizace, čtení, mazání) v reálném čase a propojit např. váš účetní, ERP, nebo jiný systém s UPgates. API splňuje principy RESTu.