XML je velmi populární metoda přesnosu dat, která ovšem vyžaduje programátorské dovednosti. Díky uvedené dokumentaci UPgates budete schopní importovat a exportovat produkty, kategorie, zákazníky, objednávky a také texty.