• Propojení prostřednictvím můstku firmy Dativery.

S propojením je možné ručně přenést veškeré vydané faktury, zálohové faktury, dobropisy a účtenky ve všech nastavených měnách z Upgates do účetního systému Ježek Duel. Propojení přenese data z Upgates a vytvoří datový soubor pro účetní systém Ježek Duel, který poskytne uživateli. Do účetnictví Ježek Duel jej uživatel ručně naimportuje.

I vy se můžete jednoduše stát součástí rodiny e-shopů Upgates.