Fakturoid API

 • Propojení prostřednictvím API.

  Propojení automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury, dobropisy a účtenky z Upgates do účetního systému Fakturoid. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

  Možnosti nastavení synchronizace dokladů:

  • Realizace objednávek. Při přenesení faktury do Fakturoid lze určit, zda budou realizovány přenesené objednávky a zrušeny rezervace (tento režim se používá v případě expedice zboží z Upgates).

  Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách přenášeny nejsou (tj. je možné faktury měnit v Upgates před jejich přenesením, následně je nezbytné provádět změny v obou aplikacích).
  • Faktury jsou vytvářeny s položkami, které mají vazbu na konkrétní produkt.

  I vy se můžete jednoduše stát součástí rodiny e-shopů Upgates.