• Cena instalace: individuálně
  • Poskytovatel: Dativery
  • Automatický export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery

Propojení automaticky přenáší všechny vydané faktury, zálohové faktury, dobropisy a účtenky z UPgates do účetního systému iDoklad. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavení synchronizace dokladů:

  • Realizace objednávek. Při přenesení faktury do iDoklad lze určit, zda budou realizovány přenesené objednávky a zrušeny rezervace (tento režim se používá v případě expedice zboží z UPgates).

Frekvence synchronizace faktur:

  • Faktury jsou přenášeny v noci (od 5. hodiny ráno). Přenášeny jsou veškeré faktury od posledního přenosu po včerejšek včetně.
  • Následné změny ve fakturách přenášeny nejsou (tj. je možné faktury měnit v UPgates před jejich přenesením, následně je nezbytné provádět změny v obou aplikacích).
  • Faktury jsou vytvářeny s položkami, které mají vazbu na konkrétní produkt.