Popis

  • Ruční export faktur prostřednictvím můstku firmy Dativery.

S propojením je možné ručně přenést veškeré vydané faktury, zálohové faktury, dobropisy a účtenky ve všech nastavených měnách z UPgates do účetního systému Ježek Duel. Propojení přenese data z UPgates a vytvoří datový soubor pro účetní systém Ježek Duel, který poskytne uživateli. Do účetnictví Ježek Duel jej uživatel ručně naimportuje.