MRP - Export dat

  • Export faktur - manuální ručním exportem ve formátu Pohoda - nápověda.

Faktury můžete přenést do systému MRP pomocí exportu do formátu XML Pohoda. Tento soubor získáte podle návodu na export dat. Získaný soubor importujte do systému MRP.

Další možnosti

I vy se můžete jednoduše stát součástí rodiny e-shopů Upgates.