Novinka

Překlady z RJ, AJ, PJ do ČJ, copywriting

Popis

Absolventka Překladatelství ruštiny na Masarykově univerzitě v Brně. Nabízím překlady z ruštiny, angličtiny a polštiny do češtiny, články, popisky k produktům. Cena za NS od 200 Kč. Mohu fakturovat.

Poptávka