WEDO - Export dat

  • Manuální export objednávek pro tisk štítků - nápověda.

Objednávky můžete přenést do systému WEDO pomocí exportu do formátu CSV. Tento soubor získáte podle návodu na export objednávek. Získaný soubor importujte do systému přepravce WEDO . Obsahuje všechny potřebné informace pro založení expedice pro kterou můžete následně objednat svoz.

Sledovací URL WEDO Point (Uloženka)

https://tracking.ulozenka.cz/

Optimalizace pro dopravce 

Optimalizace se provádí přidáním předdefinovaných polí. Více zde.

  • Poznámka do exportu objednávek #1 (export_shipment_note) - do tohoto pole zadáte zkratku pro typ doručení (např. HD, VM atd.). Aktuální seznam typů doručení lze vyžádat od obchodního oddělení WEDO. Podle typu doručení se budou automaticky vyplňovat další potřebné sloupce v CSV exportu pro WEDO.
  • Pojištění (insurance_yn) - pole ovlivňující generování hodnoty pojištění zásilky do CSV exportu Uloženka. Jedná se o zaškrtávací pole. Pokud nebude toto pole aktivováno nebo bude zaškrtnuté, pak se bude do CSV exportu Uloženka vkládat hodnota pojištění. Když bude pole prázdné, pojištění se nebude generovat.

I vy se můžete jednoduše stát součástí rodiny e-shopů Upgates.