Obchodní a provozní podmínky služby Marketplace

Užíváním Marketplace ("Služby") za účelem nabídky ("Inzerát") nebo poptávky služeb souhlasíte s následujícími závaznými obchodními a provozními podmínkami Služby (“Podmínky Služby”). Agentura nabízející na Marketplace své služby ("Inzerent") je zodpovědná za veškeré změny v rámci realizované zakázky ("Zakázka") na e-shopech ("Projektech") klientů Marketplace ("Klient").

Inzerent souhlasí se závaznými Podmínkami Služby a Podmínkami pro inzerci v konkrétních kategoriích Marketplace (dále specifikovány u registračního formuláře v rámci jednotlivých kategorií Služby).

  2. Profil Inzerenta

  1. Při přidání prvního Inzerátu je Inzerent povinen vyplnit informace potřebné k založení profilu Inzerenta ("Profil").
  2. Pod tímto Profilem budou vedeny veškeré nabídky Inzerenta.
  3. Inzerentovi budou Službou zaslány přihlašovací údaje k možnosti editace informací v Profilu.
  4. Úprava profilu Inzerenta probíhá pomocí formuláře, ke kterému bude mít Inzerent přístup po přihlášení se do Profilu.

  3. Obsah Inzerátu

  1. Cena inzerátu musí rámcově odpovídat konečné ceně realizované Zakázky. Předpokládaná odchylka ceny musí být maximálně v rozmezí 15%.
  2. Obsahem Inzerátu nesmí být služba vztahující se na jiné e-shopové řešení než UPgates. Propagace jakéhokoli jiného druhu služeb jsou povoleny (např. grafické práce na firemních materiálech, které se přímo netýkají e-shopu atd.).
  3. Obsahem inzerátu nesmí být přehnaná reklamní sdělení s využitím přemíry superlativů apod.
  4. Inzerent musí službu popsat pravdivě a věcně dle Podmínek inzerce na Marketplace.
  5. Obrázek inzerátu musí být pouze ilustrační, nesmí se jedna o logo Inzerenta apod. 

   4. Vložení Inzerátu

   1. Inzerent musí řádně a pravdivě vyplnit formulář pro přidání Inzerátu.
   2. Inzerát je zveřejněn až po schválení administrátorem ze strany Služby. Termín schválení není stanoven, bude však učiněno bez zbytečného odkladu.
   3. Služba si vyhrazuje právo informace v Inzerátu a Profilu upravit nebo smazat. Tyto změny podléhají schválení ze strany Inzerenta.
   4. Vložení inzerátu podléhá kontrole. Služba si vyhrazuje z jakéhokoli důvodu a kdykoli Inzerát neschválit.

   5. Úprava Inzerátu

   1. Inzerent se k editaci Inzerátu přihlašuje pod svými přihlašovacími údaji. Přihlašovací údaje budou zaslány Službou v rámci založení Profilu.
   2. Úprava Inzerátu probíhá prostřednictvím formuláře v detailu Inzerátu, ke kterému bude mít Inzerent po přihlášení přístup.

   6. Poptávka Inzerátu

    1. Klient poptává nabídku Inzerenta vyplněním poptávkového formuláře v detailu daného Inzerátu.
    2. Poptávkový formulář je Inzerentovi přeposlán.
    3. Inzerent se zavazuje na základě obdrženého poptávkového formuláře zkontaktovat Klienta s vyrozuměním o dalším postupu prací.
    4. Komunikace a realizace zakázky nabízené v Inzerátu následně probíhá výhradně ve vztahu Klienta s Inzerentem.

    7. Hodnocení Inzerátu

    1. Po dokončení inzerované Zakázky bude zaslán Klientovi formulář Hodnocení zakázky z Marketplace.
    2. Na základě vyplnění tohoto formuláře bude Hodnocení přidáno do detailu daného Inzerátu.
    3. Služba si vyhrazuje hodnocení Inzerátu jakkoli editovat či smazat dle jejího uvážení.

    8. Reference Inzerátu

     1. Po dokončení inzerované Zakázky bude zaslán Inzerentovi formulář Vložení reference do inzerátu.
     2. Na základě vyplnění tohoto formuláře bude projekt, v rámci kterého byla realizovaná  práce, zařazen do referencí daného Inzerátu.
     3. Služba si vyhrazuje neoprávněné reference u Inzerátu smazat dle jejího uvážení.

     9. Všeobecná ustanovení

     1. Inzerent se zavazuje, že před vložením Inzerátu byl dostatečně obeznámen s možnostmi systému UPgates, jeho funkcemiprůvodcem funkcí.
     2. Služba do obchodního vztahu Klienta a Inzerenta nijak nezasahuje. Fakturace, objednávky a konzultace probíhají na základě jejich vzájemné komunikace. Služba slouží pouze jako zprostředkovatel mezi poptávkou Klienta a nabídkou Inzerenta.
     3. Služba si vyhrazuje právo odebrat Inzerát v případě porušení Podmínek inzerce nebo opakovaných negativních Hodnocení ze strany Klientů.
     4. Inzerent jako jediný ručí za kvalitu realizované Zakázky a dodržení všech podmínek uvedených v Inzerátu. Rovněž Inzerent zajišťuje veškerou technickou podporu k realizované Zakázce.
     5. Inzerent je zodpovědný za případné chyby a změny ve fungování Projektů způsobené svým zásahem. Technická podpora UPgates není v tomto případě poskytována.
     6. UPgates dále nese zodpovědnost výlučně za výchozí podobu šablon v modulu Designer, které jsou upravovány v rámci systémových funkcí Designera. V případě individuálních úprav je Klient povinen obracet se s reklamací přímo na Inzerenta. V případě ukončení činnosti Inzerenta, který Zakázku realizoval, může Klient vyhledat jiného vyhovujícího Inzerenta ve Službě.
     7. UPgates si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit Podmínky Služby bez předchozího upozornění. Každá nová funkce, která rozšiřuje nebo zlepšuje stávající Službu, včetně vytvoření nových nástrojů a zdrojů, podléhá Podmínkám Služby.
     8. Inzerce na portále Služby je zdarma a na neomezenou dobu.
     9. Služba si za zhotovené Zakázky v rámci Inzerce nenárokuje žádné provize ani jiné poplatky.
     10. Inzerent se zavazuje v jednotlivých kategoriích přidávat Inzeráty v rozumné míře. Nesmí se jednat o Inzeráty podobného nebo stejného charakteru.
     11. Veškeré podmínky neobsažené v Podmínkách inzerce na Marketplace jsou dostupné ve Všeobecných obchodních podmínkách UPgates