Návody jak jednoduše a rychle přejít z jiného e-shop řešení na UPgates. Bez ztráty jakéhokoliv obsahu, zákazníka nebo byť jediné objednávky.