Ve výchozím nastavení je funkce nastavena na automatické schvalování. Následujícím způsobem je možné ji nastavit na ruční schválení administrátorem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / Hodnocení a recenze.
  2. V oddílu Nastavení nastavte pole Automatické schvalování recenzí na Ne.
  3. Uložte změny.