Nejprodávanější produkty se řadí podle počtu prodejů. Toto pořadí můžete ručně ovlivnit pomocí fiktivních prodejů.

Fiktivní prodeje v administraci

Fiktivními prodeji se uměle navýší počet skutečně prodaných kusů daného produktu, což jej posune na vyšší příčky v seznamu nejprodávanějších produktů.

Postup v administraci

V administraci lze zadat fiktivní prodeje dvěma způsoby:

 • v sekci Produkty / Nejprodávanější. Více zde.
 • v sekci Kategorie / Seznam kategorií + vyberte si konkrétní kategorii s produkty. Více zde.

Nastavení fiktivních prodejů

 1. V tabulce s produkty vidíte skutečné prodeje jednotlivých produktů - první sloupec Ks.
 2. Do sloupce Fiktivní prodej vložte požadovaný počet fiktivních prodejů.
  Počet ve sloupci Celkem se vypočítá jako součet skutečných a fiktivních prodejů. Podle toho se řadí produkty v seznamu nejprodávanějších.
 3. Uložte.

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna